gvari.ge

საქართველოს გვარები

ძიება პიროვნებებში


ხე | შტო:
სახელი:
გვარი:
პიროვნების იდენტიფიკატორი:
სქესი:
 
დაბადების ადგილი:
დაბადების თარიღი:
ნათლობის ადგილი:
ნათლობის თარიღი:
გარდაცვალების ადგილი:
გარდაცვალების თარიღი:
დაკრძალვის ადგილი:
დაკრძალვის თარიღი:
 
მეუღლის გვარი*:

*თუ უთითებთ მეუღლის გვარს, აუცილებლად მიუთითეთ სქესი!


სხვა მოვლენები

გავაერთიანოთ
პირობები
ოპერატორით:
რეზულტატების რაოდენობა გვერდზე:

მაჩვენე დაკრძალვის/გარდაცვალების ინფორმაცია
მაჩვენე მეუღლე (დუბლიკატები გვიჩვენებს, ყავდა თუ არა პიროვნებას ერთზე მეტი მეუღლე)» ძიება ოჯახით » ძიება საიტზე