gvari.ge

საქართველოს გვარები

ბაზის სტატისტიკა


ხე:  

 აღწერა   სულ 
სულ პიროვნებები 481  
სულ კაცები 251 (52.18%)  
სულ ქალები 221 (45.95%)  
სულ გაურკვეველი სქესით 9 (1.87%)  
სულ ცოცხლები 150  
სულ ოჯახები 170  
სულ უნიკალური გვარები 118  
სულ ფოტოები 153  
სულ საბუთები 0  
სულ ძეგლები 0  
სულ ცხოვრების ისტორიები 0  
სულ აუდიო 0  
სულ ვიდეო 0  
სულ Facebook page 1  
სულ წყაროები 2  
სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა1 66 წელი, 4 დღე  
ყველაზე ადრინდელი დაბადების თარიღი  1958-22-2  

 დღეგრძელები1   ასაკი 
ივანე თოფურია 100 წელი  
Раиса Лукьянова 92 წელი  
ნინო ლატარია 92 წელი  
გუგული გაბუნია 90 წელი 9 დღე  
ელეონორა კვესელავა 88 წელი 85 დღე  
ნორა აბულაძე 87 წელი  
პეტრე აბულაძე 87 წელი  
ნატალია სანაია 86 წელი  
ცოცხალი 86 წელი  
თინა წეროძე 85 წელი  


1 Статистика продолжительности жизни расчитывается по записям о людях, с указанными датами рождения и смерти. Если информация не полноценна (например одна из дат указана не полностью, как только год '1945' или год и месяц без числа 'май 1755'), то аккуратность расчётов не будет 100%-ой. Даты с 'до', 'после', 'приблизительно', 'между' и 'вычеслено' в расчётах не участвуют.